Neo
Red
Elm
Tibet
Lideka Classical Furniture
Chinese | European


Класическите китайски мебели са технически и естетически тясно свързани с традиционната китайска архитектура. Основните начини на свързване на отделните мебелни компоненти в мебелите от масивно дърво са дълбоко вкоренени в най-древните традиций на дъбовата архитектурна рамка. 

Лидека предлага на българските колекционери и ценители на уникални мебелни изработки, богата линия от ръчно напранеи традиционни китайски мебели, които са внимателно подбрани от фабрики в Китай с богати традиций и опит предаван от поколение на поколение. 
Classical Chinese 
furniture is closely related both aesthetically and technically to traditional Chinese architecture. The basic mortise and tenon system of joinery found in hardwood furniture is deeply rooted in the ancient tradition of architectural timber framing work. We can see from either existing Ming furniture of the paintings and woodcuts of that time that the furniture of the Ming Dynasty was rich in varieties and styles.

All rights reserved - Lideka International | lideka@lideka.com | www.lideka.com | 2002-2015
English
Bulgarian
Chinese